Sample Shloka Content

Written on March 21, 2022

1 min. read
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
हे देव देव जननी जनकस्त्वमेव
भ्राता त्वमेव च सखा भगिनी त्वमेव ।
त्वमेव धीस्त्वमसि धर्मधनं त्वमेव 
त्वत्तः परं जगति किञ्चन नास्ति देव ।।

హే దేవ దేవ జననీ జనకస్త్వమేవ
భ్రాతా త్వమేవ చ సఖా భగినీ త్వమేవ ।
త్వమేవ ధీస్త్వమసి ధర్మధనం త్వమేవ
త్వత్తః పరం జగతి కించన నాస్తి దేవ ।।

Source: devabhasha

Shloka audio: హే దేవ దేవ జననీ